Regler for kanosejlads i FDF Brabrand

Følgende regler er fastlagt af FDF Brabrands bestyrelse ud fra de 12 kano-regler, som ses på FDFs hjemmeside. Kanosejlads finder kun sted med en kanouddannet leder i spidsen. Kanolederen har været på kursus i kanosejlads og førstehjælp. Under sejladsen er kanolederen øverste myndighed og hans/ hendes ordrer og beslutninger skal (af sikkerhedsmæssige årsager) omgående adlydes af alle deltagere. Sejlads må kun finde sted i kendt farvand nær kysten eller i ferskvand i sommerhalvåret 1.maj – 31.okt. Deltagerne skal bære godkendte veste og vinden må max. være 5 m/sek. Forældrene skal være orienteret om sejladsen og skrive under på, at de er bekendt med FDF Brabrands regler og at deres barn kan svømme mindst 200 meter.

Følgende tjekliste gennemgås ved hver kanotur:

 1. Vandet skal være mindst 10 grader
 2. Det er udelukkende kano-lederen, som kan afgøre, om det er forsvarligt at sejle. Kanolederen er ansvarlig for at indhente oplysninger om vejrforholdene i sejladsområdet, før sejladsen påbegyndes. Den aktuelle vindstyrke, vindstød, bølgehøjde og evt. særlige vindforhold i forbindelse med skov, skrænter mv. skal altid vurderes. Kanolederen har i øvrigt søgt oplysninger hos erfarne sejlere om det område, som man skal sejle i.
 3. Alle børn og voksne, der begiver sig ud i kano, kan svømme 200 meter. Forældrene skal skrive under på dette vedr. børn og unge under 18 år.
 4. Alle deltagere skal ALTID bære en godkendt redningsvest eller svømmevest med refleks-bånd og skridtstropper, også når det er varmt. Usikre svømmere og alle under 18 år skal bære redningsvest (ikke svømmevest).
 5. Kanolederen sikrer sig, at alle kanoer er hele og uden revner eller huller. I hver kano skal der være mindst 1 øse, der bindes fast i et af sæderne.
 6. Hvis man skal på længerevarende ture, f.eks. en uges kanosommerlejr skal alle have indøvet redningsøvelse. Ved andre ture instruerer kanolederen mundtligt i hvordan evt. redning finder sted.
 7. Inden sejladsen påbegyndes skal deltagerne grundlæggende instrueres i kanosejlads og i hvordan man behandler kanoen, så den ikke støder på noget, der evt. kan beskadige den.
 8. Der skal altid deltage et tilstrækkeligt antal voksne i sejladsen. Rettesnoren er følgende.Puslinge/tumlinge: 1 voksen pr. kano. Pilte: 1-2 voksne pr. 2 kanoer. Væbnere: 1 voksen pr. 3 kanoer. Seniorvæbnere og seniorer: 1 voksen pr. 4 kanoer.
 9. Kanolederen sørger for, at der i land sammen med en komplet deltagerliste er besked om, hvor man sejler og hvornår man forventer at være i land ved mål.
 10. Der skal altid deltage mindst 2 kanoer ved sejlads på større søer og åbent vand. Kanoerne skal sejle tæt ved hinanden.
 11. Kanosejlads skal generelt foregå langs land. Ved evt. kryds af en sø skal kanolederen vurdere deltagernes evner til et gennemføre krydset, under hensyntagen til vejr og hvor trætte deltagerne er.
 12. Man må aldrig stå op i kanoen og man skal undgå at bytte plads, mens kanoen er på vandet.

Regler vedr. andre former for sejlads i FDF Brabrand

Kajak-sejlads må kun finde sted under ledelse af en kajak-instruktør fra FDFs kajakkreds eller tilsvarende kvalificeret instruktør. Tjeklisten for kanosejlads bør anvendes.

Hvis landsforbundet på et tidspunkt udfærdiger regler vedr. kajaksejlads, drøftes FDF Brabrands regler igen.

Ved sejlads med primitive fartøjer (tømmerflåder, risbåde, vandcykler mv.) skal alle deltagere bære godkendt redningsvest. Der må kun sejles helt tæt ved kysten. Mange af kano-reglerne er relevante i forhold til alle former for sejlads. Det er derfor ledernes (og forældrenes) pligt at holde sig orienteret om og at følge disse regler.

Generel politik mht. sejladsaktiviteter i FDF Brabrand

Det påhviler kredsbestyrelsen at fastsætte FDF Brabrands bestemmelser for de specifikke sikkerhedsmæssige forhold vedr. kredsens sejladsaktiviteter, men bestyrelsen hører gerne på andres input vedr. dette.
Mht. kanoledere ser bestyrelsen gerne, at vores ledere efterhånden deltager i landsforbundets (frivillige) kurser. I kølvandet af kurserne kan ledere erhverve sig et kanoinstruktør-certifikat ud fra Kanosamrådets regler og normer. Dette kursus incl. eksamen støtter bestyrelsen også gerne.

Men indtil videre har vi ikke i FDF Brabrand en leder med dette officielle certifikat. Til gengæld har vi kursus-uddannede og erfarne ledere mht. kanosejlads både på weekender og sommerlejr i FDF.
    
Dette er vedtaget på bestyrelsesmøde i FDF Brabrand d. 16. april 2012, hvor vi også fastlagde sejlads-reglerne ud fra landsforbundets praksis.