Dette er samværsregler, som FDF Brabrand har udarbejdet, og som gælder for alle arrangementer i FDF Brabrand. Reglerne er lavet dels for at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores FDF-aktiviteter, og dels for at give opbakning til lederne, så de trygt kan udføre deres arbejde i kredsen.

  • Kredsens ledere arbejder for FDFs formål og værdigrundlag, hvorigennem man som FDF-leder tilstræber at være et forbillede for børn og unge.
  • Der skal altid være mindst to voksne over 18 år tilstede på lokaliteten ved klassemøder og lejre.
  • Vi tilstræber, at der er ledere af begge køn tilstede på klassemøder og særligt på lejre.
  • Vi tilstræber, at drenge/mænd og piger/kvinder sover hver for sig. Afviges fra dette, informeres forældrene på forhånd.
  • Rygning foregår udelukkende udendørs, og kun på det sted, den for arrangementet ansvarlige leder har anvist. Vi tilstræber, at rygning ikke foregår i nærheden af børnene.
  • Ledere må ikke opsøge kredsens børn og unge via sociale medier. Kontakt kan kun etableres af barnet/den unge, og ved accept vedkender lederen sig at være rollemodel, også udenfor FDF-aktiviteterne.
  • Alkohol nydes ikke ved arrangementer, hvor der deltager børn/unge. Ved lederarrangementer, hvor der nydes alkohol, må lederassistenter under 18 år kun deltage med skriftlig tilladelse fra en forælder/værge.
  • Brug af mobiltelefon må ikke forstyrre klassemøder og lejre.

Alle ledere og bestyrelsesmedlemmer, som er tilknyttet FDF Brabrand, har skriftligt givet samtykke til, at der må indhentes en børneattest, og er efterfølgende tjekket i Det Centrale Kriminalregister.

Alle er ansvarlige for at efterleve FDF Brabrands samværsregler og reagere, hvis man mener, at en leder overskrider retningslinjerne. I nødvendigt omfang involveres kredsledelsen og/eller bestyrelsesformanden.

Ovenstående samværsregler er ikke udtømmende, men suppleres med almen opmærksomhed og sund fornuft. Der appelleres generelt til åbenhed omkring situationer, der kan være til diskussion.

 

Samværsreglerne er udarbejdet i efteråret 2012 af lederne og godkendt af FDF Brabrands bestyrelse den 4. december 2012. De gennemgås og revideres én gang årligt, senest ved ledermødet den 3. december 2015.

Filer: