Dette er samværsregler, som FDF Brabrand har udarbejdet, og som gælder for alle arrangementer i FDF Brabrand. Reglerne er lavet dels for at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores FDF-aktiviteter, og dels for at give opbakning til lederne, så de trygt kan udføre deres arbejde i kredsen.

  • Kredsens ledere arbejder for FDFs formål og værdigrundlag, hvorigennem man som FDF-leder tilstræber at være et forbillede for børn og unge.
  • Vi tilstræber at der er mindst to voksne over 18 år tilstede på lokaliteten ved klassemøder og lejre.
  • Vi tilstræber, at der er ledere af begge køn tilstede på lejre.
  • Vi tilstræber, at drenge/mænd og piger/kvinder sover hver for sig. Afviges fra dette, informeres forældrene på forhånd.
  • Rygning foregår ikke i nærheden af børnene. Ved rygning foregår det udelukkende udendørs, og kun på det sted, den for arrangementet ansvarlige leder har anvist.
  • Sociale medier må gerne bruges til kontakt i FDF-øjemed. Lederen har ansvaret i relationen og vedkender sig at være rollemodel, også udenfor FDF-aktiviteterne.
  • Alkohol nydes ikke ved arrangementer, hvor der deltager børn/unge. Ved lederarrangementer, hvor der nydes alkohol, må lederassistenter under 18 år kun deltage med skriftlig tilladelse fra en forælder/værge.

Alle ledere og bestyrelsesmedlemmer, som er tilknyttet FDF Brabrand, har skriftligt givet samtykke til, at der må indhentes en børneattest, og er efterfølgende tjekket i Det Centrale Kriminalregister. Ovenstående gælder også for voksne der deltager i arrangementer med overnatning.

Alle er ansvarlige for at efterleve FDF Brabrands samværsregler og reagere, hvis man mener, at en leder overskrider retningslinjerne. I nødvendigt omfang involveres kredsledelsen og/eller bestyrelsesformanden.

Ovenstående samværsregler er ikke udtømmende, men suppleres med almen opmærksomhed og sund fornuft. Der appelleres generelt til åbenhed omkring situationer, der kan være til diskussion.

Samværsreglerne er lavet af lederne og godkendt af FDF Brabrands bestyrelse. De gennemgås og revideres én gang årligt, senest ved ledermødet den 04.03.2021