Lederne er omdrejningspunktet for aktiviteterne i kredsen. Lederne sørger for at planlægge møder, weekender og andre arrangementer.

Ledere findes af mange forskellige slags:

  • Der er dem der selv har været FDFere og finder det vigtigt at give videre hvad de selv har lært,
  • Der er dem der selv har børn der går til FDF og er blevet misundelige på hvad de får lov at lave,
  • Og så er der dem der er ledere fordi der der fortsat er rigtigt mange personlige udviklingsmuligheder, store oplevelser, arrangementer der endnu ikke er lavet eller skøre idéer der endnu ikke er afprøvet.

I FDF Brabrand har vi en god kombination af alle ledertyper - og det er en del af styrken ved FDF.

Mødekalender

Lederideal

FDF har et meget flot lederideal. Det er derfor det er et ideal, noget man kan stræbe efter, men som måske er svært at leve op til på alle områder. Det gør ikke noget - bare man gør et forsøg.

1. Lederen vedkender sig FDFs formål
Lederen skal være bevidst om, at det bærende i FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.
Lederen har personlig tilknytning til folkekirken og baserer sin tilværelse på det kristne livssyn.

2. Lederen er et forbillede for børn og unge
Lederen skal gøre sig klart at børnene og de unge tager pejling af alt. Lederen bliver et af børnenes pejlemærker for voksenlivet, og skal derfor være det voksne forbillede. Lederen skal vise og stå ved egne holdninger og samtidig skabe frihed til andres holdninger.
På den måde får børnene og de unge mulighed for at udvikle den udholdenhed og den robusthed, som udspringer af at have sine meningers mod uden at træde på andre.

3. Lederen er bevidst om sit ansvar og stille høje krav til sig selv
Lederen skal møde børnene og de unge som en voksen, der kan og vil tage ansvar når det kræves, og som træder i baggrunden når det fremmer processen. Som er uhøjtidelig i sit lederskab, og som stiller høje krav til sin egen kvalitet og ansvarlighed.
På den måde får børnene og de unge mulighed for at være aktive og ligeværdige medspillere i FDF-fællesskabet.

4. Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab
Lederen skal møde børnene og de unge med FDFs værdigrundlag igennem gode aktiviteter og handlinger.

5. Lederen har mod på at forkynde evangeliet
Lederen skal forkynde evangeliet i fortælling, i samtale og i fortolkning samt vise, at det kristne budskab har værdi i hverdagen.

6. Lederen er en god kammerat
Lederen skal møde børnene og de unge som en god lytter, der lever med i deres undren, deres glæder og sorger.
Lederen skal opmuntre til aktiv deltagelse og give plads til livsglæden, nysgerrigheden og begejstringen. Lederen skal vise omsorg og skabe tid og rum til fordybelse og samtale, så børnene og de unge oplever, at lederen har lyst til samværet.

7. Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet
Lederen skal udvikle legen og fantasien hos børnene og de unge. I legens magi skabes et fællesskab og venskab, hvor alvor og glæde kan brydes. Lederen skal være igangsætter af og selv gå ind i den organiserede leg og opmuntre til fri leg. Det giver børnene og de unge mulighed for at udvikle selvværd og selvstændighed inden for fællesskabets rammer.

8. Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egne og andres erfaringer
Lederen skal uddanne og dygtiggøre sig til arbejdet med børn og unge. Lederen skal gennem lederuddannelsen tilegne sig faglige og pædagogiske færdigheder af høj kvalitet og dele sin viden med andre.