I FDF Brabrand er alle medlemmer over 15 år dækket af en ulykkesforsikring der dækker ved et direkte ulykkestilfælde under deltagelse i et FDF arrangement. Børn under 15 år er dækket af forældrenes ulykkesforsikring. Det svarer til forholdene i de fleste skoler og øvrige foreninger.