FDF står for Frivilligt Drenge og -pige Forbund. FDF blev grundlagt i 1902, så vi har altså mere end hundrede år gamle. FDF Brabrand blev stiftet i 1942

Man kan være FDFer, fra man fylder 5 år, og indtil man fylder 19 år, herefter kan man blive leder. I kredsen er de ugentlige møder delt op i aldersgrupper, kaldet klasser, således at typisk to årgange er slået sammen. Hver klasse har en betegnelse, som det
fremgår her.

Lederne i FDF er voksne frivillige ledere, men mange klasser har også unge assistenter, der senere kan blive ledere. At være leder i FDF er et ulønnet arbejde.

FDFs ambition

FDFs ambition er, at give børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Ambition omhandler følgende fire hovedpunkter:

  • Relationer: FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.
  • Tro: FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.
  • Leg: I FDF bliver verden større, når vi i leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.
  • Samfundsengagement: FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.

FDFs værdigrundlag

I FDF har vi også et værdigrundlag som vi er meget stolte af.  Det danner grundlaget for hvorfor der er så mange der bruger deres fritid på at lave FDF, og hvorfor vi i FDF synes at vi har meget at tilbyde børn, unge, voksne og hele familien. FDFs værdigrundlag består af otte punkter der lyder:

Leg og fantasi

Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke.

Høre til i et fællesskab

Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil med andre. I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn i samspil på tværs af alder og evner. Børn, unge og voksne er del af det samme fællesskab.

Brugbare færdigheder

Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre. FDF skal via enkel levevis på lejre og ture, samt gennem aktiviteter give børn  brugbare færdigheder. Børn og unge skal mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges.

Det kristne menneskesyn

Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i.
FDF skal derfor møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted.

Visioner og drømme

Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner. FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre.

Udholdenhed og robusthed

Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtigt omskiftelig verden.
Samtidigt er det en vigtig egenskab at kunne tage livet, som det kommer. FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes.

Selvstændighed

Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse. I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, føle medansvar, kunne tale ud og tale for sig og deltage i demokratiske processer.

Ansvar for den verden, vi lever i/fælles forpligtelse

Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk. FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarligheden.

FDFs formål

Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.