FDF er baseret på frivilligt arbejde. Det er en del af FDFs styrke. FDF bliver lavet, fordi der er folk, der vil det. Hvis du har lyst, kan du også være med til at gøre FDF endnu bedre.

Kan jeg gøre noget?

Det kan du. Det kræver hverken at du har lyst til at være leder eller stille op til bestyrelsen (selvom det ser vi naturligvis også gerne). Andre muligheder kan være:

 • Omtale os positivt på skoler og i dagsinstitutioner, til naboer og andre steder rundt i Brabrand.
 • Hjælpe til med transport til og fra arrangementer, der kræver kørsel, og spørge andre, der ikke har bil, om der har brug for et lift.
 • Hjælpe til med vedligehold af vores hytte Mølkær, der er en væsentlig årsag til det billige kontingent.
 • Tage billeder og skrive artikler til vores kredsblad Det Blå Blad, hjemmesiden og lokalavisen.
 • Sørge for vask af klude og viskestykker på Rønnebo.
 • Komme med gode indspark til aktiviteter eller gøre opmærksom på særlige muligheder for fx rundvisninger på ens arbejde eller andet, der kunne være i FDFs interesse.
 • Tænke på os, hvis der er noget særligt, der stadig er brugbart til FDF-brug, men som måske skal ud hjemme eller på arbejdet (vi er ikke interesserede i alt, men vi er normalt interesserede i at blive spurgt, om vi er interesserede).
 • Andet som du måske kan komme i tanke om, men som måske ikke står på denne liste.

Kunne du være interesseret i at hjælpe med nogle af ovenstående opgaver kontakt kredsledelsen på kredsledelse@fdfbrabrand.dk eller formand for bestyrelsen Morten Mathiasen på morten@fdfbrabrand.dk

Bliv leder i FDF Brabrand

Lederne er omdrejningspunktet for aktiviteterne i kredsen. Lederne sørger for at planlægge og gennemføre møder, weekender og andre arrangementer.

Ledere findes af mange forskellige slags:

 • Der er dem, der selv har været FDFere og finder det vigtigt at give videre, hvad de selv har lært,
 • Der er dem, der selv har børn, der går til FDF og er blevet misundelige på, hvad de får lov at lave,
 • Og så er der dem, der er ledere, fordi der fortsat er rigtig mange personlige udviklingsmuligheder, store oplevelser og arrangementer, der endnu ikke er lavet eller skøre idéer, der endnu ikke er afprøvet.

I FDF Brabrand har vi en god kombination af alle ledertyper. Vi meget glade for, at vi har ret mange unge ledere, som er tilflyttere til Århus. Det giver os nyt liv og det er dejligt. Men vi vil også meget gerne have ledere, som er fast bosiddende i Brabrand.

Det er ikke et krav, at man har været FDFer for at blive FDF-leder. I FDF benytter vi meget på princippet om "learning by doing", derfor kan du sagtens starte ud sammen med en erfaren leder og få lært det nødvendige, og gradvist få flere ansvarsområder i takt med, du udvikler dig som leder. Sådan fungerer det også for alle dem, der allerede er ledere - de er en del af en udvikling og de projekter der løftes i kredsen. Udviklingen sker i takt med de kompetencer, som lederflokken besidder. Til at støtte denne udvikling arrangerer FDF en lang række kurser inden for en bred vifte af de områder FDF dækker.

Hvis du har tid og overskud til at deltage i lidt eller meget af vores lederarbejde og lyst til at blive en del af lederfællesskabet , vil vi gerne høre fra dig. Kontakt kredsledelsen på kredsledelse@fdfbrabrand.dk)

Bliv medlem af forældrebestyrelsen

Bestyrelsen for FDF Brabrand ser det som sin vigtigste opgave at bakke op omkring vore FDF-lederes frivillige og ulønnede arbejde med vores børn og unge. Det betyder først og fremmest, at vi skal sikre den bedst mulige økonomi og være en del af kontakten til kirken. Det er desuden vigtigt, at vi danner en væsentlig kontinuitet hen over årenes gang i landsforbundet og det lokale FDF-arbejde. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for hhv. forældrene, menighederne og lederne.

Bestyrelsen mødes typisk 5-6 gange om året. Er du interesseret i at hjælpe i bestyrelsesarbejdet, kontakt formand Morten Mathiasen (Tlf. 72 28 63 24, mail: morten@fdfbrabrand.dk).