Forældre, 5-6 gange om året.

Bestyrelsen for FDF Brabrand ser det som sin vigtigste opgave at bakke op omkring vore FDF-lederes frivillige og ulønnede arbejde med vores børn og unge. Det betyder først og fremmest, at vi skal sikre den bedst mulige økonomi og være en del af kontakten til kirken. Det er desuden vigtigt, at vi danner en væsentlig kontinuitet hen over årenes gang i landsforbundet og det lokale FDF-arbejde. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for hhv. forældrene, menighederne og lederne.

Mødekalender